< GovTech_Festival />
To ogólnopolski czas wypełniony inicjatywami online.

To hackathony, konkursy i webinaria odpowiadające na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa i dynamicznie rozwijającego się świata. Przejdziemy przez najważniejsze tematy cyfryzacji od podstaw – uzupełnienie wiedzy i poszerzenie horyzontów, cyfrową rewolucję, aż po futurystyczną wizję przyszłości. Wybierz swój event! Możesz także zorganizować event razem z nami, zgłoś go do nas i stan się partnerem GovTech Festival.

Wydarzenia Towarzyszące
20.10
Cyber Security Summit - Canadian GovTech Summit Series
Wydarzenie będzie okazją do zastanowienia się, jakie działania w zakresie bezpieczeństwa podejmowane są w kanadyjskim sektorze publicznym w celu ochrony danych i umożliwienia świadczenia usług cyfrowych.
27.10
Polish-Cypriot Seminar on New Technologies
W seminarium wezmą udział kobiety nauki, polityki i przedsiębiorczości z Polski i Cypru. Konferencja składa się z 2 paneli: pierwszy dotyczy badań, innowacji, start-upów i AI, natomiast drugi poświęcony jest dyplomacji ekonomicznej i trendom. Odbiorcami wydarzenia będą cypryjscy przedstawiciele świata nauki, rządowych i pozarządowych agencji związanych z nowymi technologiami, start-upami, AI, przedstawiciele rządu RC oraz studenci cypryjskich uczelni. Gościem specjalnym seminarium będzie Wiceminister ds. Badań Naukowych, Innowacji i Polityki Cyfrowej Kyriacos Kokkinos.
2.12
Business Innovation with Artificial Intelligence
Sztuczna inteligencja rozwija się szybko i zastępuje tradycyjny sposób opracowywania oprogramowania. Pojawiające się technologie w tej dziedzinie, takie jak Generative Adversarial Networks (GAN), Deep Learning i Reinforcement Learning to prawdziwe zmiany, które spowodują przesunięcie pozycji na rynku. Dzięki warsztatom Nextgrid "Business Innovating with AI" wprowadzimy Cię do czołówki AI. Będziesz mógł zobaczyć, zrozumieć i wypróbować kluczowe technologie SI, a pod koniec tego dnia będziesz miał dobre rozeznanie, gdzie technologie SI mogą być stosowane w codziennej pracy lub w Twojej organizacji.
3.12
Big Data and Artificial Intelligence Summit - Canadian GovTech Summit Series
Podczas tego wydarzenia zostaną przedstawione najważniejsze strategie oraz projekty w zakresie danych i sztucznej inteligencji w kanadyjskim sektorze publicznym.
3.12
GovTech Demo Day in New Zealand
Demo Day jest finalnym showcase, podczas której zespoły wystawiają swój projekt ponad 500 osobom, w tym ministrom, urzędnikom państwowym, interesariuszom, mediom i zainteresowanym osobom.
12.12 - 13.12
Ekspercki okrągły stół “Zagrożenia informacyjne w czasach globalnej pandemii. Nowe wyzwania i możliwości dla sektora NGO”
Debata organizowana jest przez Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa i poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa informacyjnego w nowych uwarunkowaniach globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz nowych szansach, ale i wyzwaniach dla sektora NGO. Jest też okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy think tankami, wyspecjalizowanymi w pracy z zagrożeniami informacyjnymi.